y

TeroJehaijey

 
Y
1
Mba'e he'õ, osyrýva térã ono'õva peteĩ hendápe ha mba'urúpe, ipotĩramo nahyakuairi, ava ha mymba omboy'u oikove hag̃ua ha ka'avokuéra oikotevẽ okakuaa hag̃ua.
2
Tai ha tairyapu ojepurúva guarani ñe'ẽme. Ha'e avei pu'ae ahy'ogua.

Ambue ñe'ẽmeJehaijey


y

Ñe'ẽjoajuhaJehaijey

1
Ha